Motivačné nálepky pre deti a žiakov do školy

Motivačné nálepky pre deti a žiakov do školy

Ponúkame motivačné nálepky pre žiakov hlavne 1.stupňa ZŠ, s možnosťou vybrať si aj vlastný vzor (za jednorazový príplatok 5 eur)

Veľkosť jednej nálepky je 2 cm, predávajú sa na hárku papiera veľkosti A4. Na jeden hárok je možné umiestniť buď nálepky jedného vzoru alebo skombinované viaceré nálepky. 

CENA: za hárok A4 (80 kusov nálepiek)

  cena
hárok A4 3 € / 1 hárok