Darčekové knihy-škôlka

Darčekové knihy-škôlka

Darčeková rozlúčková kniha z MŠ alebo ZŠ – otváracia papierová knižôčka – vhodná ako darček pre deti pri rozlúčke s MŠ alebo ZŠ. Možnosť vložiť fotografie, rôzny text, kresbu.

Vonkajší obal je z tvrdého vizitkového perleťovobieleho papiera, vnútro 4-8 strán z lesklého mäkkého papiera. Veľkosť knižôčky je cca 9,5 x 14,5 cm na výšku alebo na šírku. 

CENA: 

  cena
4-stranová knižôčka 2,50 € / 1 ks
8-stranová knižôčka 3,50 € / 1 ks