Kalendár pre dieťa – prvý rok života dieťaťka

Kalendár pre dieťa – prvý rok života dieťaťka

Tento kalendár je vhodný ako darček pre novopečených rodičov – s dátumom narodenia ich dieťaťka, základnými údajmi o narodení, prvými fotkami. Ostatné strany ostávajú prázdne, rodičia si tam môžu dolepiť vlastné fotografie z daného mesiaca, týždňa. 

ZDARMA – samolepiace etikety – míľniky

Ponúkame aj iné stolové kalendáre, rôzne motívy. Výhodou týchto kalendárov je, že si môžete vybrať dátum začiatku, aj dátum konca kalendára. Kalendár nemusí mať 12 mesiacov, ale kľudne aj 9 mesiacov, 15 mesiacov, alebo koľko len mesiacov chcete. Nemusí začínať od prvého dňa v mesiaci, ale kľudne aj od 23.dňa v mesiaci.

CENA: 

  cena
kalendár stolový dvojtýždňový (28 strán) 8 € / 1 ks
kalendár stolový jednotýždňový (54 strán) 10 € / 1 ks
minikalendár mesačný (13 strán) 3 € / 1 ks
každá ďalšia strana 0,40 € / 1 ks