Kalendár večný – narodeninový a meninový

Kalendár večný – narodeninový a meninový

Tento kalendár je vhodný na zápis narodenín a menín svojich blízkych. Má len dni a mená, označené sú len štátne sviatky, takže sa dá použiť ktorýkoľvek rok. 

Do kalendára sa môžu vložiť aj fotografie. 

Ponúkame aj iné stolové kalendáre, mesačné, týždenné, dvojtýždenné, nástenné kalendáre, minikalendáre – rôzne motívy, resp. námet si môžete sami navrhnúť.

Výhodou týchto kalendárov je, že si môžete vybrať dátum začiatku, aj dátum konca kalendára. Kalendár nemusí mať 12 mesiacov, ale kľudne aj 9 mesiacov, 15 mesiacov, alebo koľko len mesiacov chcete. Nemusí začínať od prvého dňa v mesiaci, ale kľudne aj od 23.dňa v mesiaci.

CENA: 

  cena
kalendár  5 € / 1 ks
každá ďalšia strana navyše 0,40 € / 1 ks